Ръка с писалка

Референции

Имаме сериозен опит в изпълнението на договори за доставка, монтаж и поддръжка на асансьорни уредби, ескалатори и травелатори в търговски и административни центрове, жилищни сгради, хотели и хотелски комплекси.

За нашия висок професионализъм, безупречно качество, прецизност и коректност, можете да се уверите от препоръките и референциите на наши партньори и възложители.