Услуги (снимка)

Услуги

На Вашето доверие към сериозния опит и професионализма на Елева инженеринг отговаряме с качество и коректност в:

  • Доставката на асансьори и ескалатори
  • Монтажа, узаконяването и въвеждането в експлоатация
  • Ремонта, поддръжката и модернизацията
  • Доставката на резервни части от водещи български и чуждестранни производители
  • Абонамента – 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите