Снимка на хора в офис

За фирмата

Елева инженеринг е специализирана в доставката, монтажа, ремонта и поддръжката на асансьори и ескалатори. За дейността си притежава удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

В екипа на Елева инженеринг работят висококвалифицирани професионалисти с практическа компетентност за съоръженията от всички представени на българския пазар марки.

Не допускаме компромиси с качеството в работата.

Спазваме установените срокове и поддържаме умерени цени. Използваме модерен инструментариум, качествени резервни части и консумативи. Реагираме бързо, адекватно и експертно. Гарантираме безопасност и надеждност на съоръженията, които доставяме, монтираме, ремонтираме и поддържаме. Затова на нас разчитат търговски и административни центрове, хотели и хотелски комплекси, жилищни сгради.

Защото уважаваме клиентите си.

Защото държим на доброто си име.