С висока квалификация и над 10-годишен опит в монтажа, поддръжката и ремонта на асансьори и ескалатори са нашите инженери и техници. Преди да станат част от екипа на Елева инженеринг те са работили в чужбина за водещи световни производители на асансьори като ThyssenKrupp, Schindler. Практическите знания и умения, усвоени успешно в компании-лидери на световно ниво в бранша, ни дават самочувствието за конкурентноспособност чрез услуги по международни стандарти.

Наши специалисти извършват и експертизи в:

  • Монтажа и демонтажа на асансьори, ескалатори и платформи
  • Поддръжката, ремонта и преустройствата (модернизацията) на съоръженията
  • Електрониката и електротехниката