снимка на асансьор

Доставка и монтаж на асансьори и ескалатори

  • Доставка на хидравлични и електрически пътнически и товарни асансьори (с или без машинно помещение), платформи, ескалатори и травелатори (подвижни пътеки) от български и чуждестранни производители
  • Монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация на съоръженията