Модернизация на асансьори (снимка)

Модернизация на асансьори

  • Цялостна смяна на стари и/или амортизирани асансьори с нови
  • Частична смяна на отделни компоненти и оборудване (кабини, ел. табла, платки за управление, врати, задвижващи механизми, двигатели и други)